Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Development s. r. o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
159 261 € 56 329 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
159 261 € 56 329 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
3 285€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
159 103 € 52 821 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
159 103€ 34 743€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
18 078€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
158 € 223 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
158€ 223€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
159 261 € 56 329 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
158 556 € 5 351 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
38 800€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
351€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
114 405 € 351 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
705 € 50 978 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
705 € 50 978 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
20 600€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
69€ 162€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
636€ 30 216€