Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Living s.r.o.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
129 800 € 56 425 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
129 800 € 56 425 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
195€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
127 896 € 51 629 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
127 896€ 51 629€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 904 € 4 601 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 904€ 4 601€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
129 800 € 56 425 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
129 090 € 5 231 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
9 929€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
182€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
113 979 € 231 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
710 € 51 194 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
710 € 51 194 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
51 100€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
710€ 94€