Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Assets Consolidation s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
135 137 € 129 800 € 56 425 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
135 137 € 129 800 € 56 425 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
785€ 195€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
130 072 € 127 896 € 51 629 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
128 540€ 127 896€ 51 629€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 532€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 280 € 1 904 € 4 601 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 280€ 1 904€ 4 601€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
135 137 € 129 800 € 56 425 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
125 872 € 129 090 € 5 231 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
9 929€ 9 929€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
114 161€ 182€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-3 218 € 113 979 € 231 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
9 265 € 710 € 51 194 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
9 265 € 710 € 51 194 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
9 200€ 51 100€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
65€ 710€ 94€