Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Assets Consolidation s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 327 940 € 1 790 369 € 52 264 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 310 000€ 1 661 769€ 49 764€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 940€ 128 600€ 2 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 331 059 € 1 676 264 € 52 028 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 298€ 547€
11
C.
Služby
3 331 059€ 1 660 949€ 51 458€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
17€ 22€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 119 € 114 105 € 236 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-21 059 € -14 478 € -2 241 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
99 € 126 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
99€ 126€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-99 € -126 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 218 € 113 979 € 231 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 218 € 113 979 € 231 €