Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEL RIO Consulting, s. r. o., v likvidácii [zrušená]

2020 2019 2018
01.01.2020
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 660 € 3 554 € 1 535 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
309€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 760€ 3 245€ 1 535€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 900€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 510 € 12 329 € 7 861 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
126€ 605€ 611€
11
C.
Služby
1 361€ 10 923€ 7 181€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23€ 801€ 69€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 150 € -8 775 € -6 326 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
273 € -7 974 € -6 257 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 18 € 35 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 18€ 35€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
605 € 527 € 109 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
361€ 190€
32
N.
Kurzové straty
13€ 78€ 56€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€ 259€ 53€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-604 € -509 € -74 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 546 € -9 284 € -6 400 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 546 € -9 284 € -6 400 €