Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
241 451 € 274 911 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
241 451€ 274 911€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
377 482 € 357 856 € 1 616 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
41 678€ 40 064€ 180€
11
C.
Služby
269 515€ 247 931€ 1 436€
12
D.
Osobné náklady
59 968€ 69 694€
13
E.
Dane a poplatky
166€ 154€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
726€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 429€ 13€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-136 031 € -82 945 € -1 616 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-69 742 € -13 084 € -1 616 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
384 € 332 € 32 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
18€ 14€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
366€ 318€ 32€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-384 € -332 € -32 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-136 415 € -83 277 € -1 648 €
36
P.
Daň z príjmov
2 062€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-136 415 € -85 339 € -1 648 €