Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 969 € 5 132 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 969 € 5 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
4 969 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 969€ 5 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
132 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
132€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 969 € 5 132 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 681 € 4 844 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-156 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-156€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-163 € -156 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
288 € 288 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
288 € 288 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
288 € 288 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
288€ 288€