Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
972 € 5 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
972 € 5 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
972 €
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
520€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
452€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
972 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
74 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
-90 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
945 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1 040 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
95 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
95 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-4 926 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
891 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
891 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
891 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
891€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
7 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7€