Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ildikó s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
358 033€ 364 408€ 332 998€ 299 972€ 42 775€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
359 381 € 365 224 € 333 561 € 300 924 € 42 775 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
356 739€ 364 152€ 332 937€ 299 972€ 42 775€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 294€ 256€ 62€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 348€ 816€ 562€ 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
349 057 € 352 244 € 329 249 € 299 228 € 43 308 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
289 879€ 292 142€ 265 976€ 241 394€ 34 985€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 650€ 6 622€ 6 944€ 6 844€ 2 539€
14
D.
Služby
21 759€ 22 522€ 21 141€ 19 396€ 2 067€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 977 € 27 348 € 26 061 € 23 798 € 3 331 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 848€ 19 484€ 18 493€ 16 828€ 2 342€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 804€ 6 705€ 6 496€ 5 919€ 824€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 325€ 1 159€ 1 072€ 1 051€ 165€
20
F.
Dane a poplatky
110€ 110€ 110€ 132€ 150€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 845€ 1 845€ 7 954€ 6 846€ 194€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 845€ 1 845€ 7 954€ 6 846€ 194€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 837€ 1 655€ 1 063€ 818€ 42€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 324 € 12 980 € 4 312 € 1 696 € -533 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
42 745 € 43 122 € 38 938 € 32 338 € 3 184 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 640 € 867 € 244 € 1 368 € 10 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 282 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 282€
52
O.
Kurzové straty
2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 640€ 865€ 244€ 86€ 10€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 640 € -867 € -244 € -1 368 € -10 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 684 € 12 113 € 4 068 € 328 € -543 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 419 € 2 544 € 775 € 527 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 419€ 2 544€ 775€ 527€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 265 € 9 569 € 3 293 € -199 € -543 €