Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 617 032€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
18 257 233 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 617 032€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 088€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 629 113€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 235 632 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 192 826€
13
C.
Opravné položky k zásobám
67 689€
14
D.
Služby
7 073 166€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 679 872 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 927 780€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
667 354€
19
E.4.
Sociálne náklady
84 738€
20
F.
Dane a poplatky
3 717€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 841 376€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 848 388€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-7 012€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 697€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
127 961€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
224 328€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-7 978 399 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
7 283 351 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
66 372 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
66 372 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
66 372€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 845 €
52
O.
Kurzové straty
10 788€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 057€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-473 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-7 978 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
144 672 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
144 672€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-8 123 544 €