Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

zzutt s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 776 € 14 141 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 856 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 856 €
012
A.II.1
Pozemky
1 856€
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 776 € 12 285 € 5 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 630 € 4 818 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 700€ 1 636€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 930€ 3 182€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
21 146 € 7 467 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 146€ 7 467€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 776 € 14 141 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 884 € 8 126 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 126 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
6 758 € 3 126 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 892 € 6 015 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
10 892 € 6 015 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 281€ 1 813€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 342€ 483€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 131€ 1 185€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 138€ 2 534€