Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

zzutt s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 651€ 33 088€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 288€ 17 146€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 637 € 15 942 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
52 549 € 31 975 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 549€ 31 975€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 540 € 36 542 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 883€ 4 017€
10
B.2
Služby
26 657€ 32 525€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 372 € 11 375 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
11 676 € 6 495 €
17
D
Dane a poplatky
50€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
44€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 337€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
803€ 346€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 230 € 4 441 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
117€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
314€ 297€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-197 € -297 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 033 € 4 144 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 275 € 1 018 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 275€ 1 018€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 758 € 3 126 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 033 € 4 144 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 758 € 3 126 €