Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 756 € 312 942 € 186 503 € 159 660 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
384 942€ 144 082€ 169 058€ 118 802€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
114 814€ 168 860€ 17 445€ 40 858€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
494 105 € 307 603 € 183 996 € 158 662 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
472 813€ 250 667€ 179 730€ 152 886€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 056€ 33 115€ 3 304€ 5 042€
11
C.
Služby
1 397€ 23 272€ 900€ 734€
12
D.
Osobné náklady
771€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
68€ 549€ 62€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 651 € 5 339 € 2 507 € 998 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
6 490 € 5 888 € 2 569 € 998 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
4€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 592 € 5 149 € 1 582 € 128 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 804€ 3 442€ 204€
32
N.
Kurzové straty
22€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 788€ 1 707€ 1 356€ 128€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 592 € -5 145 € -1 582 € -128 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 059 € 194 € 925 € 870 €
36
P.
Daň z príjmov
223€ 84€ 194€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
836 € 110 € 731 € 870 €