Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 072 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
13 000 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
13 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
925 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
20 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
20 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
20€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
905 €
072
B.V.1.
Peniaze
84€
073
B.V.2.
Účty v bankách
821€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 147 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 147€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 072 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 055 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
8 055 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 017 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 017 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
576 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
576€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 141€