Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 228 581 € 500 172 € 188 350 € 63 459 € 71 608 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
137 657€ 2 397€ 1 599€ 414€ 803€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 085 140€ 496 930€ 182 573€ 63 012€ 70 776€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 417€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 367€ 845€ 4 178€ 33€ 29€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 066 478 € 454 783 € 174 127 € 56 831 € 68 685 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 114€ 7 364€ 3 034€ 2 881€ 955€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
956 173€ 359 710€ 122 367€ 33 699€ 18 225€
11
C.
Služby
82 653€ 69 691€ 34 569€ 16 015€ 48 687€
12
D.
Osobné náklady
5 019€ 11 203€ 8 864€ 1 287€ 181€
13
E.
Dane a poplatky
358€ 926€ 617€ 487€ 237€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 411€ 3 708€ 3 708€ 309€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 750€ 2 181€ 968€ 2 153€ 400€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
162 103 € 45 389 € 14 223 € 6 628 € 2 923 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
181 857 € 62 562 € 24 202 € 10 831 € 3 712 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
15 248 € 7 381 € 4 485 € 331 € 17 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
11 815€ 5 129€ 3 101€ 89€
32
N.
Kurzové straty
143€ 41€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 290€ 2 211€ 1 384€ 242€ 17€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-15 248 € -7 381 € -4 485 € -331 € -17 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
146 855 € 38 008 € 9 738 € 6 297 € 2 906 €
36
P.
Daň z príjmov
33 461€ 8 408€ 2 186€ 1 267€ 706€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
113 394 € 29 600 € 7 552 € 5 030 € 2 200 €