Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
74 953 € 21 330 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 062 € 9 000 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
10 062 € 9 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
10 062€ 9 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
64 891 € 12 330 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 463 € 3 434 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 413€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 463€ 21€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
62 428 € 8 896 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
62 428€ 8 896€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
74 953 € 21 330 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
62 260 € 15 083 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
56 760 € 10 083 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
12 693 € 6 247 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
46€ 46€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
12 447 € 5 851 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 500€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 947€ 2 851€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 350€