Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Young Heads s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.02.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
208 386 € 46 288 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
205 386€ 46 288€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
199 926 € 44 160 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 349€ 1 572€
11
C.
Služby
162 024€ 42 588€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 562€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 991€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 460 € 2 128 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 013 € 2 128 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
698 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
465€
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-698 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 762 € 2 128 €
36
P.
Daň z príjmov
1 970€ 507€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 792 € 1 621 €