Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
65 369 € 57 482 € 24 045 € 11 899 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
451 € 867 € 1 283 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
451 € 867 € 1 283 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
451€ 867€ 1 283€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
64 591 € 55 314 € 22 133 € 11 484 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
55 001 € 8 559 € 18 536 € 2 848 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 391 € 7 949 € 8 039 € 2 848 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 391€ 7 949€ 8 039€ 2 848€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
42 000€ 10 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
610€ 610€ 477€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 590 € 46 755 € 3 597 € 8 636 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 188€ 115€ 1 147€ 325€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 402€ 46 640€ 2 450€ 8 311€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
327 € 1 301 € 629 € 415 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
327€ 1 301€ 623€ 415€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
65 369 € 57 482 € 24 045 € 11 899 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
61 188 € 49 793 € 20 443 € 6 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 69 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 69€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
39 293 € 14 943 € 1 316 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
39 293€ 14 943€ 1 316€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 395 € 24 350 € 14 058 € 1 385 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 181 € 7 689 € 3 602 € 5 514 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 181 € 7 689 € 3 602 € 5 514 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
129 € 578 € 316 € 4 752 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
129€ 578€ 316€ 4 752€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
118€ 73€ -273€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
390€ 342€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2€ 3€ 6€ 49€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 932€ 7 035€ 3 163€ 371€