Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
163€ 1 983€
02
502
Spotreba energie
7 368€ 0€
03
504
Predaný tovar
14 158€ 12 322€
04
511
Opravy a udržiavanie
350€ 1 715€
07
518
Ostatné služby
133 191€ 104 463€
24
549
Iné ostatné náklady
1 288€ 1 080€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 838€ 450€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
158 356€ 122 013€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
265 130€ 205 013€
41
604
Tržby za predaný tovar
26 726€ 25 081€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
125€ 0€
73
691
Dotácie
1 838€ 450€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
293 819€ 230 544€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
135 463€ 108 531€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
135 463€ 108 531€