Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.07.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
22 770 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 770 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 811 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 811€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
17 959 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
17 959€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
22 770 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 128 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 500€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 628 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 642 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 572 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
595€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 947€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
70€