Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVÉ NÁBREŽIE s. r. o.

2019
01.10.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 006 943 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 006 943 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
1 001 000 €
039
B.I.5
Tovar
1 001 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 943 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
943€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 006 943 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 004 628 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 001 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 372 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 315 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 315 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 315 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 315€