Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Global Corporation s. r. o.

Spoločnosť Global Corporation s. r. o. bola založená 18. januára 2020 jedným spoločníkom (Matúš Rudy) so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 52857298
 • Sídlo Global Corporation s. r. o.
  Štefánikova 1519/17 066 01 Humenné
 • Deň zápisu do ORSR sobota, 18. januára 2020
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  01493 Chov dom.neúžit.zvierat
 • Počet zamestnancov 2020: nezistený (Zdroj: štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39637/P
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 € / splatené 5 000 €
Osoba Funkcia
Ul. 1. mája 1868/18, 066 01 Humenné
Konateľ
Osoba Podiel
Ul. 1. mája 1868/18, 066 01 Humenné
5 000 €
(100%)
Konanie menom spoločnosti [od 18.1.2020]
Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne
Predmety podnikania
Názov Vznik
Chov vybraných druhov zvierat
18.1.2020
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
18.1.2020
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
18.1.2020
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
18.1.2020
Poskytovanie služieb v rybárstve
18.1.2020
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
18.1.2020
Výroba potravinárskych výrobkov
18.1.2020
Výroba kŕmnych zmesí
18.1.2020
Výroba nápojov
18.1.2020
Textilná výroba
18.1.2020
Odevná výroba
18.1.2020
Spracovanie kože
18.1.2020
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
18.1.2020
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
18.1.2020
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
18.1.2020
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
18.1.2020
Výroba koksu a rafinovaných produktov
18.1.2020
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
18.1.2020
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
18.1.2020
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
18.1.2020
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
18.1.2020
Keramická výroba
18.1.2020
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
18.1.2020
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
18.1.2020
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
18.1.2020
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
18.1.2020
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
18.1.2020
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
18.1.2020
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
18.1.2020
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18.1.2020
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
18.1.2020
Výroba bižutérie a suvenírov
18.1.2020
Výroba hudobných nástrojov
18.1.2020
Výroba hračiek a hier
18.1.2020
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
18.1.2020
Výroba sviečok a tieniacej techniky
18.1.2020
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
18.1.2020
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18.1.2020
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18.1.2020
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
18.1.2020
Prípravné práce k realizácii stavby
18.1.2020
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18.1.2020
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
18.1.2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
18.1.2020
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
18.1.2020
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
18.1.2020
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
18.1.2020
Sťahovacie služby
18.1.2020
Prevádzka malých plavidiel
18.1.2020
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
18.1.2020
Prevádzkovanie úschovní
18.1.2020
Kuriérske služby
18.1.2020
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
18.1.2020
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
18.1.2020
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
18.1.2020
Prevádzkovanie výdajne stravy
18.1.2020
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
18.1.2020
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
18.1.2020
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
18.1.2020
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18.1.2020
Finančný lízing
18.1.2020
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18.1.2020
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18.1.2020
Faktoring a forfaiting
18.1.2020
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
18.1.2020
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
18.1.2020
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
18.1.2020
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
18.1.2020
Vedenie účtovníctva
18.1.2020
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18.1.2020
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
18.1.2020
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
18.1.2020
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
18.1.2020
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
18.1.2020
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18.1.2020
Dizajnérske činnosti
18.1.2020
Fotografické služby
18.1.2020
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
18.1.2020
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
18.1.2020
Služby požičovní
18.1.2020
Prenájom hnuteľných vecí
18.1.2020
Informačná činnosť
18.1.2020
Čistiace a upratovacie služby
18.1.2020
Administratívne služby
18.1.2020
Verejné obstarávanie
18.1.2020
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
18.1.2020
Prevádzkovanie jaslí
18.1.2020
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
18.1.2020
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
18.1.2020
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
18.1.2020
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
18.1.2020
Poskytovanie sociálnych služieb
18.1.2020
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18.1.2020
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
18.1.2020
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18.1.2020
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18.1.2020
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
18.1.2020
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
18.1.2020
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
18.1.2020
Poskytovanie služieb osobného charakteru
18.1.2020