Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAŠOF GROUP s.r.o.

2020
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 781 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 781 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 781 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 781€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 781 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 781 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-219 €