Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HM METAL, s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.07.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
47 469 € 10 534 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
974€ 2 014€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
46 495€ 8 520€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
48 890 € 8 822 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
869€ 1 831€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
28 090€ 5 110€
11
C.
Služby
13 539€ 1 848€
12
D.
Osobné náklady
518€
13
E.
Dane a poplatky
233€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 192€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 449€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 421 € 1 712 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 971 € 1 745 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
222 € 28 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
117€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 28€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-222 € -28 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 643 € 1 684 €
36
P.
Daň z príjmov
291€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 643 € 1 393 €