Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.10.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
4 888 € 4 984 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 888 € 4 984 € 5 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 888 € 4 984 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 888€ 4 984€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
4 888 € 4 984 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 888 € 4 984 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-16€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-96 € -16 € 0 €