Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023
01.01.2023
31.03.2023
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
257 330 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
257 330 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
58 678 €
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
58 678€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
198 652 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
198 652€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
257 330 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
184 034 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
200 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-15 966 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
73 296 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
63 396 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
63 396 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
63 396€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 900 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 900€