Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X004370
27.7.2017
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom v obci Unín, súpisné číslo 181, okres Skalica, postavený na parcele č. 581/1 a pozemky parcely registra "C" evidované na…
2017-X004369
27.7.2017
Dražba 24.7.2017 Rodinný dom súp.č. 34 na parc.č. 100/1 sa nachádza na ul. Mlynská 34/37 cca do 500 m severozápadne od obecného úradu obce Spišské Vlachy, na p…
2017-X004368
27.7.2017
Dražba 25.7.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ulici Okružná č. 14, na bežnom sídlisku v SZ okrajovej obytnej časti mesta Handlová, v z…
2017-X004367
27.7.2017
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom súpisné č. 211, v obci Vrakúň, postavený na parcele č. 1479/16, garáž súpisné č. 1068 postavená na parcele č. 1479/97, hospodárska…
2017-X004366
27.7.2017
Dražba 24.7.2017 Rodinný dom,súp.č. 345, parc.č. 51/1, k.ú. Malinovo, okr. Senec
2017-X004365
27.7.2017
Dražba 24.7.2017 Byt č. 609, 6 posch., č.súp. 10191, Rybničná 61/B, BA
2017-X004364
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Predmetom zistenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov sú nehnuteľností v okrese Košice- okolie, obec Veľká Ida, k.ú. Veľká…
2017-X004363
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Predmetom zistenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov sú nehnuteľností v okrese Košice- okolie, obec Veľká Ida, k.ú. Veľká…
2017-X004362
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Predmetom zistenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov sú nehnuteľností v okrese Košice- okolie, obec Veľká Ida, k.ú. Veľká…
2017-X004361
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Predmetom zistenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov sú nehnuteľností v okrese Košice- okolie, obec Veľká Ida, k.ú. Veľká…
2017-X004360
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Katastrálne územie Zeleziarne sa nachádza v Košickej kotline v nadmorskej výške 256 m n. m. Je vzdialené 15 km juhozápadne od centra Košíc na …
2017-X004359
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Katastrálne územie Zeleziarne sa nachádza v Košickej kotline v nadmorskej výške 256 m n. m. Je vzdialené 15 km juhozápadne od centra Košíc na …
2017-X004358
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 okres Košice - okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida zapísaných na LV č. 1399, pozemok registra E KN parc. č. 1941, LV č. 7217,…
2017-X004357
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Katastrálne územie Zeleziarne sa nachádza v Košickej kotline v nadmorskej výške 256 m n. m. Je vzdialené 15 km juhozápadne od centra Košíc na …
2017-X004356
27.7.2017
Dražba 20.7.2017 Katastrálne územie Zeleziarne sa nachádza v Košickej kotline v nadmorskej výške 256 m n. m. Je vzdialené 15 km juhozápadne od centra Košíc na …
2017-X004355
27.7.2017
Dražba 24.7.2017 Byt č. 14 v podkroví, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach byt. domu č.s. 484 na pozemku parc. č. 1245 k.ú. Južné mesto, Br…
2017-X004354
27.7.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 31.8.2017 Rozostavaný rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X004353
27.7.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.8.2017 Ide o čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobývanou povalou. Dom je situovaný pri miestnej komunikácii, v ulične… Bratislava Bratislavský
2017-X004352
27.7.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.8.2017 Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou bez prístupu schodiskom, vhodnú … Bratislava Bratislavský
2017-X004351
27.7.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 5.9.2017 Rodinný dom Žilina Žilinský