Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006828
22.11.2017
Dražba 15.11.2017 Rodinný dom, s.č. 10, p.č. 203/1, k.ú. Veľká Lehota
2017-X006827
22.11.2017
Dražba 15.11.2017 Rodinný dom s.č.462 na p.č.6103, k.ú. Lučenec
2017-X006826
22.11.2017
Dražba 16.11.2017 Predmetné pozemky boli odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom obce Terchová uznesením č. 2/2005 zo dňa 29.4.2005 na výstavbu Ubytovacieho súboru …
2017-X006825
22.11.2017
Dražba 15.11.2017 Rodinný dom, s.č. 984, p.č. 640, k.ú. Môťová
2017-X006824
22.11.2017
Dražba 16.11.2017 Rodinný dom č.s. 661 na p.č. 1008/5
2017-X006823
22.11.2017
Dražba 15.11.2017 Rodinný dom, s.č. 162, p.č. 616, k.ú. Svätý Anton
2017-X006822
22.11.2017
Dražba 16.11.2017 Rodinný dom v obci Ivachnová, súpisné číslo 273, postavený na parcele č. 838/189 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katast…
2017-X006821
22.11.2017
Dražba 15.11.2017 Rodinný dom súpisné číslo 90 je čiastočne podpivničený, prízemný, murovaný. Základy sú kamenné bez izolácie, obvodové steny murované z tehál, …
2017-X006820
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 14.12.2017 Rodinný dom s. č. 47, Predmier – Ulica Bajzová Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský
2017-X006819
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 7.12.2017 POZEMKY parcely registra „C“ číslo 409/7 a 409/10 Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský
2017-X006818
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 7.12.2017 Rodinný dom s. č. 2, Stakčín – Ul. Lesná Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský
2017-X006817
22.11.2017
DPS financial consulting, s.r.o.
46713930
Dražba 19.12.2017 Pôvodný rodinný dom, podľa označenia na fasáde, bol postavený v roku 1926, prístavba a rekonštrukčné práce boli realizované na základe stavebn… Trnava Trnavský
2017-X006816
22.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 18.12.2017 Rodinný dom s.č. 3982 je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 4827/14. Prístup k domu je z miestnej prístupovej komunikácie – Sadovej ulice.… Bratislava Bratislavský
2017-X006815
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 7.12.2017 Rodinný dom s. č. 28, Poproč – Ul. Mieru Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský
2017-X006814
22.11.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 65, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 13.12.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 3-izbový byt č. 12, na 3. p., vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo 65, na parcele číslo CKN 1652/10 v obci… Detva Banskobystrický
2017-X006813
22.11.2017
Ing. Imrich Krupička značka správcu: S1178 Mlynská 27, 040 01 Košice správca konkurznej podstaty úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o. "v konkurze" IČO: 36 020 966 Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
Dátum narodenia: 13.6.1967
Dražba 12.12.2017 Rozostavaná stavba na p.č.KN 2089/1 a 2089/11 v obci Kvakovce. Košice Košický
2017-X006812
22.11.2017
Miloš Hačko
Dátum narodenia: 26.03.1974
Dražba 20.12.2017 Trnava Trnavský
2017-X006811
22.11.2017
Bolton Real s.r.o., v konkurze zast. správcom konkurznej podstaty JUD. Jánom Súkeníkom
36615200
Dražba 20.12.2017 Jedná sa o pozemky v tesnej blízkosti dopravnej komunikácie do územia pozemkov pre výrobu, sklady, stavebníctvo a výrobné služby. K pozemkom j… Bratislava Bratislavský
2017-X006810
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 10.1.2018 Rodinný dom s. č. 309, Heľpa – Ulica Furtačka Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský
2017-X006809
22.11.2017
DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
36856584
Dražba 10.1.2018 Rodinný dom s. č. 183, Rumince, okres Rimavská Sobota Bratislava – mestská časť Staré mesto Bratislavský