Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001594
22.3.2017
Jozef Blaško Súdny exekútor 2.5.2017 Ruské Pekľany Michalovce Košický
2017-X001593
22.3.2017
Juraj Rácik Súdny exekútor 26.4.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Trnava Trnavský
2017-X001592
22.3.2017
Július Rosina Súdny exekútor 25.4.2017 v mieste nehnuteľností v obci Bánovce nad Bebravou Topoľčany Nitriansky
2017-X001622
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Oceňovaný dvojpodlažný byt zrealizovaný stavebnými úpravami z dvoch samostatných bytov :
2017-X001621
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Rodinný dom je situovaný v centre obce Lovinobaňa, katastrálne územie Lovinobaňa, okres Lučenec. Na rodinnom dome boli v roku 2010 realizované…
2017-X001620
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, založený v priemernej hĺbke od 1 do 2 m, na základových p…
2017-X001619
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Rodinný dom súp. č. 12 na parcele C N č. 1246/1 je situovaný na rovinatom pozemku v obci Veľká nad Ipľom, k.ú. Veľká nad Ipľom, okres Lučenec…
2017-X001618
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Rodinný dom s.č.47 na parc. KN č.15/3
2017-X001617
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Rodinný dom súp.č. 829 na parc.č. 249
2017-X001616
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Sklad PUMS, súp. Č. 386 na parc. č. 523
2017-X001615
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Dielňa ORV, p.č. 659/21, k. ú. Prakovce:
2017-X001614
22.3.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 26.4.2017 BYT Č. 14, UL. NEMOCNIČNÁ 22, VEĽKÝ KRTÍŠ Žilina Žilinský
2017-X001613
22.3.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom s.č.523 k.ú. Sečovská Polianka Bratislava Bratislavský
2017-X001612
22.3.2017
Stavebné bytové družstvo Skalica
00176656
Dražba 10.4.2017 Predmet dražby sa nachádza v murovanom bytovom dome č.súp. 409 v k.ú. Dojč, ktorý má celkom 1+2 podlažia, 1 vchod, plochú strechu, v dome … Skalica Trnavský
2017-X001611
22.3.2017
Mgr. Ing. Pavol Korytár správca konkurznej podstaty úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik
00000000
Dražba 7.4.2017 Internát je v súčasnosti využívaný ako hotel s názvom Hotel Trnavan. Jedná sa o najnižšiu kategóriu ubytovania, ktorá predovšetkým slúži ako r… Trnava Trnavský
2017-X001610
22.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 13.4.2017 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2017-X001609
22.3.2017
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
Dražba 17.3.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001608
22.3.2017
SUN TRADE, s.r.o.
46187707
Dražba 21.3.2017 Trenčín Trnavský
2017-X001607
22.3.2017
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
00173801
Dražba 27.4.2017 Vzhľadom k tech. stavu domu a k vykonaným rekonštrukciám (výplne otvorov, zateplenie, fasáda, strecha) je uvažované so životnosťou 95 rokov.Oc… Prievidza Trenčianský
2017-X001606
22.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.4.2017 DRAŽBA: Rodinný dom súp. č. 3000, na parc. č. 1355/2 a parc. č. 1354/1, k.ú. Stráňany, v obci Michalovce, ul. Partizánska 3000/19. Predmetom d… Bratislava Bratislavský