Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX 436/11

 • Číslo exekučného konania EX 436/11
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Hric Pavol a Helena Hricová r. Bačová
  Polyvkova 216/3, 089 01 Svidník
  Podiel: 1/2
  Gajdošová Hlena, r. Hricová
  Polyvkova 216/3, 089 01 Svidník
  Podiel: 1/4
  Gajdošová Hlena, r. Hricová
  Polyvkova 216/3, 089 01 Svidník
  Podiel: 1/4
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
15.02.2011
Znalecká hodnota
41.800,00
Reálna hodnota
0,00
Výška zábezpeky
10.450,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Prevodom
Číslo BÚ
2468707959/0200
Najnižšie podanie
20.900,00
Spôsob zaplatenia np
Prevodom
Číslo BÚ np
2468707959/0200
Obhliadky
  • 14.03.2012 09:00
Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Svidník
 • Obec Svidník
 • Kataster Svidník
 • Číslo LV 435
Parcely
 • Číslo 427/1
 • Výmera 879
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 427/2
 • Výmera 28
 • Druh Zastavené plochy a nádvoria
Stavby
 • Súpisné číslo 216
 • Parcela číslo 427/1
 • Druh DOM