Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

2223/13

 • Číslo exekučného konania 2223/13
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik RSDr. Karol Lipták
  Závadská 22, Bratislava
  Podiel: 1/1
  Mária Liptáková
  Závadská 22, Bratislava
  Podiel: 1/1
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
09.05.2016
Znalecká hodnota
807.000,00
Reálna hodnota
807.000,00
Výška zábezpeky
403.500,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK32 0200 0000 0024 6870 7959
Najnižšie podanie
807.000,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ np
SK32 0200 0000 0024 6870 7959
Obhliadky
  • 31.05.2016 11:00
Miesto obhliadky
Pri Vinohradoch 23, Bratislava - Rača
Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava III
 • Kataster Rača
 • Číslo LV 2391
Parcely
 • Číslo 237/2
 • Výmera 338
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/3
 • Výmera 77
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/9
 • Výmera 95
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/10
 • Výmera 40
 • Druh Vinice
 • Číslo 235
 • Výmera 450
 • Druh Trvalé trávne porasty
 • Číslo 236/1
 • Výmera 254
 • Druh Záhrady
 • Číslo 236/101
 • Výmera 457
 • Druh Záhrady
 • Číslo 237
 • Výmera 2439
 • Druh Vinice
Stavby
 • Súpisné číslo 6129
 • Parcela číslo 235/2
 • Druh rodinný dom