Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

2223/2013

 • Číslo exekučného konania 2223/2013
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik RSDr. Karol Lipták
  Závadská 22, 831 06 Bratislava
  Podiel: 1/1
  Mária Liptáková
  Závadská 22, 831 06 Bratislava
  Podiel: 1/1
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
16.08.2016
Znalecká hodnota
37.600,00
Reálna hodnota
37.600,00
Výška zábezpeky
18.800,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie
37.600,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne
Číslo BÚ np
SK3202000000002468707959
Obhliadky
  • 20.09.2016 09:30
Miesto obhliadky
Bratislava - Devínská Nová Ves, záhradkárska osada, súpisné číslo 6568
Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
 • Kataster Devínská Nová Ves
 • Číslo LV 2897
Parcely
 • Číslo 3575/2
 • Výmera 357
 • Druh záhrady
 • Číslo 3575/3
 • Výmera 35
 • Druh zastavené plochy a nádvoria
Stavby
 • Súpisné číslo 6568
 • Parcela číslo 3575/3
 • Druh záhradná chata