Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX 487/2016

 • Číslo exekučného konania EX 487/2016
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Róbert Lališ
  Cabanova 3289/13f
  Podiel: 1/2
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
27.03.2017
Znalecká hodnota
22.700,00
Reálna hodnota
22.700,00
Výška zábezpeky
11.350,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie
22.700,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ np
SK3202000000002468707959
Ďalšie informácie

Dátum a čas obhliadky bude stanovený po dohode s prípadným záujemcom a súdnym exekútorom.

Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava - M.Č. Petržalka
 • Kataster Petržalka
 • Číslo LV 3084
Parcely
 • Číslo 4637
 • Výmera 386
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4638
 • Výmera 384
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
Stavby
 • Súpisné číslo 1233
 • Parcela číslo 4637
 • Druh 9- bytový dom
 • Popis Mánesovo nám. 7,8
 • Súpisné číslo 1233
 • Parcela číslo 4638
 • Druh 9- bytový dom
 • Popis Mánesovo nám. 7,8