Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX 2223/13

 • Číslo exekučného konania EX 2223/13
 • Typ dražby Nehnuteľnosti
 • Poradie dražby Opätovná
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Karol Lipták
  Závadska 22, 831 06 Bratislava
  Podiel: 1/1
  Mária Liptákova
  Závadska 22, 831 06 Bratislava
  Podiel: 1/1
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
27.03.2017
Znalecká hodnota
807.000,00
Reálna hodnota
807.000,00
Výška zábezpeky
201.750,00
Typ ceny
Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia
Prevodom
Číslo BÚ
SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie
403.500,00
Spôsob zaplatenia np
Prevodom
Číslo BÚ np
SK3202000000002468707959
Ďalšie informácie

Dátum a čas obhliadky bude stanovený po dohode s prípadným záujemcom a súdnym exekútorom.

Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava - M.Č. Rača
 • Kataster Rača
 • Číslo LV 2391
Parcely
 • Číslo 237/2
 • Výmera 338
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/3
 • Výmera 77
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/9
 • Výmera 95
 • Druh Vinice
 • Číslo 237/10
 • Výmera 40
 • Druh Vinice
 • Číslo 235
 • Výmera 450
 • Druh Trvale trávne porasty
 • Číslo 236/1
 • Výmera 254
 • Druh Záhrady
 • Číslo 236/101
 • Výmera 457
 • Druh Záhrady
 • Číslo 237
 • Výmera 2439
 • Druh Vinice
Stavby
 • Súpisné číslo 3129
 • Parcela číslo 235/2
 • Druh 10 - Rodinný dom
 • Popis rodinný dom