Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX 487/2016

 • Číslo exekučného konania EX 487/2016
 • Typ dražby Nehnuteľnosti
 • Poradie dražby Opätovná
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Róbert Lališ
  Cabanova 13/F, Bratislava
  Podiel: 1/1
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
04.08.2017
Znalecká hodnota
118.000,00
Reálna hodnota
118.000,00
Výška zábezpeky
59.000,00
Typ ceny
Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie
118.000,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ np
SK3202000000002468707959
Ďalšie informácie

Predmetom dražby je:

- byt č.509, 5. podlažie, vchod: Cabanova 13/F

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 9283/483523

- nebytový priestor č. 8 - P -27, 1. podlažie, vchod Cabanova 13/F

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadenia domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 408/483523

Dátum a čas obhliadky bude stanovený po dohode s prípadným záujemcom a súdnym exekútorom.

Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava- m.č. Dúbravka
 • Kataster Dúbravka
 • Číslo LV 3597
Parcely
 • Číslo 1135/3
 • Výmera 746
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

 • Číslo 1135/22
 • Výmera 756
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

 • Číslo 1135/23
 • Výmera 11
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

 • Číslo 1135/24
 • Výmera 14
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

 • Číslo 1135/25
 • Výmera 30
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

 • Číslo 1135/26
 • Výmera 61
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

 • Číslo 1135/33
 • Výmera 14
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

 • Číslo 1135/36
 • Výmera 9
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Popis

  Pozemok, na ktorom je dvor

Stavby
 • Súpisné číslo 3289
 • Parcela číslo 1135/3,22,30,31,34,37
 • Druh Bytový dom