Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X002759
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom, súpisné č. 203, parcela č. 785/36, k.ú. Jurová, obec Jurová, okres Dunajská Streda Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničen… Bratislava Bratislavský
2018-X002757
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 25.4.2018 Rodinný dom súp. č. 42 na parc. č. 269/3 v k. ú. Silica je osadený v mierne svahovitom teréne. Je situovaný v okrajovej časti obce. Okolitá… Bratislava Bratislavský
2018-X002756
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 19.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002755
21.3.2018
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 20.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002754
21.3.2018
Finance4you a.s.
43906915
Dražba 16.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002750
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom, súpisné č. 250, parcela č. 58/12, k.ú. Pódafa, obec Povoda, okres Dunajská Streda Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený… Bratislava Bratislavský
2018-X002749
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Byt č. 8, 4.NP, (3.poschodie), ul. Smetanov háj č. 33, súpisné č. 293, parcela č. 1880/147, 1880/148, 1880/149, k.ú. Dunajská Streda, obec Dun… Bratislava Bratislavský
2018-X002747
21.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 20.4.2018 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2018-X002746
21.3.2018
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 20.4.2018 Predmetný bytový dom má trinásť nadzemných podlaží (prízemie a dvanásť poschodí), na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu a … Bratislava Bratislavský
2018-X002744
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom v obci Prietržka, súpisné č. 13, postavený na parcele č. 19 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej ma… Bratislava Bratislavský
2018-X002743
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 25.4.2018 3-izbový byt č. 5 o celkovej výmere 63,00 m2, na 1.p., vchod: 25, ulica: Šumperská, Prievidza, v bytovom dome 10043, postavenom na parcele reg… Bratislava Bratislavský
2018-X002715
20.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 16.4.2018 Rekreačný dom Bratislava Bratislavský
2018-X002714
20.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 20.4.2018 Rod. dom súp. č. 3853, na parc. 1234/2 je dvojpodlažný samostatne stojaci v uličnej zástavbe. Zastavaná plocha je 126,00 m2. Rodinný dom je v… Bratislava Bratislavský
2018-X002713
20.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 19.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002712
20.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 16.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002711
20.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 11.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002709
20.3.2018
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2018-X002706
20.3.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 20.4.2018 Budova bytového domu so súp. č. 532, sa nachádza na pozemku s parc. č. 819 v kat. ú. Šaľa, obec Šaľa, okres Šaľa. Jedná sa o budovu v zástavbe… Bratislava Bratislavský
2018-X002705
20.3.2018
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 24.4.2018 Rodinný dom súp.č. 162, obec Babiná. Bratislava Bratislavský
2018-X002702
20.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 19.4.2018 Bytový dom je postavený na Bratislavskej ulici v Moste pri Bratislave. Bytový dom je bez podzemného podlažia, má 4 nadzemné podlažia, 2 vchody… Bratislava Bratislavský