Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006083
23.10.2017
Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Plemenárske služby, štátny podnik v "likvidácii", Nádražná 36,900 28 Ivanka pri Dunaji
Dátum narodenia: 09.11.1973
Dražba 7.11.2017 Pozemok na parc. registra „E“ č. 1357/1 sa nachádza v operátoch C KN evidovaný na parc. C KN 10740/1, druh pozemku – orná pôda. Kód BPEJ je 00… Bratislava Bratislavský
2017-X006082
23.10.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 81
36865265
Dražba 10.11.2017 Ohodnocované pozemky s sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji, v okrese Veľký Krtíš , v katastrálnom území Malý Krtíš, Obec leží v Ipeľskej ko… Bratislava Bratislavský
2017-X006081
23.10.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Urbareal s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 44 501 641
36865265
Dražba 10.11.2017 Rozostavaný bytový dom je osadený na parcele 74/14 v katastrálnom území Horné Dubovany v obci Dubovany v okrese Piešťany. Bytový dom bol podľa… Bratislava Bratislavský
2017-X006080
23.10.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 21.11.2017 Bytový dom Bratislava Bratislavský
2017-X006079
23.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 27.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X006078
23.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 23.10.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X006077
23.10.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 19.10.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X006076
23.10.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca konkurznej podstaty úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818
36865265
Dražba 24.11.2017 Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v hlavnom meste SR Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto, v Bratislava Bratislavský
2017-X006075
23.10.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: .O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807
36865265
Dražba 24.11.2017 Polyfunkčná budova Agátová 7/E súpisné číslo 3480 na parc. KN č. 3422/8 je celkovo 9-podlažný objekt situovaný ako stredový v rámci sídelného… Bratislava Bratislavský
2017-X006073
23.10.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 21.11.2017 Bytový dom Bratislava Bratislavský
2017-X006072
23.10.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 21.11.2017 Bytový dom Bratislava Bratislavský
2017-X006071
23.10.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 21.11.2017 Bytový dom Bratislava Bratislavský
2017-X006012
20.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 24.11.2017 Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s jedným podzemným podlažím, dvoma nadzemnými podlažiami a čiastočne zobytne… Bratislava Bratislavský
2017-X006011
20.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 24.11.2017 Oceňovaný rodinný dom je postavený na svahovitom pozemku. Je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným … Bratislava Bratislavský
2017-X006007
20.10.2017
Ivana Kráčalík Pohovejová Súdny exekútor 1.12.2017 v mieste nehnuteľnosti Bratislava Bratislavský
2017-X005987
19.10.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 26.10.2017 Rodinný dom, s.č.206, p.č. 60/2, k.ú. Kráľovce Bratislava Bratislavský
2017-X005986
19.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 6.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X005985
19.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 9.11.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 176 Bratislava Bratislavský
2017-X005983
19.10.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 6.11.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X005982
19.10.2017
Finance4you, a.s.
43906915
Dražba 21.11.2017 Rodinný dom súp.č.12, k. ú. Farná Bratislava Bratislavský