Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná pondelok, 25. septembra 2017 na vzorke 194872 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,4 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 92 761 109 956 115 731 133 258
100 až 500 tis. € 26 601 31 138 33 680 37 036
500 tis. až 2 mil. € 11 770 13 299 14 995 15 899
2 až 10 mil. € 5 070 5 532 6 223 6 574
nad 10 mil. € 1 714 1 887 2 087 2 105
Spolu 137 916 161 812 172 716 194 872

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 0,67 % .
EBITDA klesla o 2,9 %. Tržby stúpli o 2,41 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 158 486 554 973 € 5 138 709 795 € 15 843 990 110 €
2014 169 332 646 758 € 5 918 843 428 € 14 122 808 317 €
2015 187 691 955 484 € 8 041 890 383 € 16 647 444 642 €
2016 192 206 974 868 € 7 987 947 481 € 16 159 288 896 €
Rast 2015 - 2016 2,41 % -0,67 % -2,93 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 101 098 na 112 486.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 70 264 90 491 101 098 112 486 11,26 %
Nulové hodnoty 9 145 5 534 4 181 7 312 74,89 %
Strata 58 507 65 787 67 437 75 074 11,32 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 351 16 590 482 €
1 € až 479 € 5 632 1 219 420 €
480 € 37 906 18 235 548 €
481 € až 959 € 11 771 7 606 306 €
960 € 47 299 45 394 560 €
961 € až 2879 € 26 365 41 849 836 €
2880 € 4 970 14 300 161 €
Vačšia ako 2880 € 38 578 2 503 164 757 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69,1 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 16 001 na 22 351.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 72 395 23 148 16 001 22 351
1 € až 479 € 25 396 4 707 3 624 5 632
480 € 25 27 730 33 417 37 906
481 € až 959 € 6 585 10 750 11 109 11 771
960 € 10 38 021 41 960 47 299
961 € až 2879 € 11 650 23 700 26 234 26 365
2880 € 4 3 541 4 040 4 970
Vačšia ako 2880 € 21 851 30 215 36 331 38 578

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 1,9 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 845 818 186 €
2014 2 395 730 690 €
2015 2 700 622 709 €
2016 2 648 361 070 €
Rast 2015 - 2016 -1,94 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 3 % - 10 % medziročne). Na vzorke 194 872 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 3,5 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 076 007 337 €
2014 21 874 771 821 €
2015 23 868 803 874 €
2016 24 697 783 025 €
Rast 2015 - 2016 3,47 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky