Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná štvrtok, 27. júla 2017 na vzorke 193436 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,4 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 92 181 109 218 114 933 132 297
100 až 500 tis. € 26 479 30 985 33 523 36 815
500 tis. až 2 mil. € 11 701 13 208 14 892 15 779
2 až 10 mil. € 5 003 5 466 6 159 6 498
nad 10 mil. € 1 667 1 838 2 031 2 047
Spolu 137 031 160 715 171 538 193 436

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 0,83 % .
EBITDA klesla o 3,4 %. Tržby stúpli o 1,89 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 149 119 655 537 € 4 245 253 731 € 14 737 094 465 €
2014 161 563 021 086 € 5 034 255 246 € 13 184 675 716 €
2015 178 373 574 633 € 6 757 574 398 € 15 363 023 372 €
2016 181 745 715 586 € 6 701 767 966 € 14 834 821 293 €
Rast 2015 - 2016 1,89 % -0,83 % -3,44 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 100 476 na 111 677.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 69 847 89 928 100 476 111 677 11,15 %
Nulové hodnoty 9 032 5 436 4 116 7 256 76,29 %
Strata 58 152 65 351 66 946 74 503 11,29 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 155 16 446 928 €
1 € až 479 € 5 580 1 209 593 €
480 € 37 577 18 125 148 €
481 € až 959 € 11 691 7 557 061 €
960 € 47 031 45 137 280 €
961 € až 2879 € 26 208 41 595 804 €
2880 € 4 913 14 136 001 €
Vačšia ako 2880 € 38 281 2 232 133 557 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69,2 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 15 836 na 22 155.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 71 922 22 903 15 836 22 155
1 € až 479 € 25 242 4 676 3 600 5 580
480 € 25 27 515 33 133 37 577
481 € až 959 € 6 549 10 677 11 022 11 691
960 € 10 37 858 41 755 47 031
961 € až 2879 € 11 591 23 572 26 106 26 208
2880 € 4 3 517 4 001 4 913
Vačšia ako 2880 € 21 688 29 997 36 085 38 281

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 3 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 653 786 808 €
2014 2 012 644 751 €
2015 2 450 741 428 €
2016 2 376 341 371 €
Rast 2015 - 2016 -3,04 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 7 % - 11 % medziročne). Na vzorke 193 436 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 7,1 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 18 500 046 111 €
2014 20 378 863 065 €
2015 22 326 920 659 €
2016 23 910 002 467 €
Rast 2015 - 2016 7,09 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky