Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná streda, 22. novembra 2017 na vzorke 196117 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,3 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 93 205 110 544 117 729 133 949
100 až 500 tis. € 26 743 31 309 33 885 37 273
500 tis. až 2 mil. € 11 883 13 418 15 129 16 055
2 až 10 mil. € 5 152 5 625 6 325 6 692
nad 10 mil. € 1 753 1 926 2 128 2 148
Spolu 138 736 162 822 175 196 196 117

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 6,09 % .
EBITDA klesla o 2,9 %. Tržby stúpli o 2,32 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 161 051 521 686 € 5 162 487 777 € 15 944 628 605 €
2014 171 895 050 778 € 6 773 853 990 € 14 229 057 345 €
2015 190 516 135 367 € 8 736 764 452 € 16 761 571 002 €
2016 194 935 382 895 € 8 204 777 228 € 16 274 152 580 €
Rast 2015 - 2016 2,32 % -6,09 % -2,91 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 102 023 na 113 204.
V zisku je 57,7 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,5 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 70 677 91 033 102 023 113 204 10,96 %
Nulové hodnoty 9 217 5 598 4 414 7 379 67,17 %
Strata 58 842 66 191 68 759 75 534 9,85 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,2 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 540 16 769 019 €
1 € až 479 € 5 653 1 223 472 €
480 € 38 121 18 338 748 €
481 € až 959 € 11 820 7 636 579 €
960 € 47 517 45 602 880 €
961 € až 2879 € 26 520 42 100 503 €
2880 € 5 027 14 464 321 €
Vačšia ako 2880 € 38 919 2 531 867 327 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 69 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 17 196 na 22 540.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 72 799 23 329 17 196 22 540
1 € až 479 € 25 536 4 739 3 878 5 653
480 € 25 27 888 33 624 38 121
481 € až 959 € 6 608 10 799 11 198 11 820
960 € 10 38 211 42 164 47 517
961 € až 2879 € 11 703 23 811 26 411 26 520
2880 € 4 3 584 4 078 5 027
Vačšia ako 2880 € 22 051 30 461 36 647 38 919

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 1,7 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 868 113 438 €
2014 2 416 843 353 €
2015 2 725 023 836 €
2016 2 678 002 849 €
Rast 2015 - 2016 -1,73 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 3 % - 10 % medziročne). Na vzorke 196 117 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 3,2 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 228 528 034 €
2014 22 040 104 741 €
2015 24 027 580 629 €
2016 24 806 773 666 €
Rast 2015 - 2016 3,24 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky