Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Okres Aktíva Náklady Výnosy Výsledok hospodárenia Zverejnené
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Hlavná 45, Horný Bar
Horný Bar
Dunajská Streda 40 180 € 458 490 € 459 003 € 513 € 19.3.2021
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda 424 023 € 1 879 826 € 1 872 414 € -7 412 € 24.3.2021
Základná škola, Komenského 1082/3, Gabčíkovo
Gabčíkovo
Dunajská Streda 206 832 € 756 036 € 756 017 € -19 € 25.3.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň
Horná Potôň
Dunajská Streda 48 073 € 453 081 € 450 297 € -2 784 € 7.4.2021
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
Dunajská Streda 204 176 € 804 760 € 804 760 € 0 € 31.3.2020
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda 37 659 € 570 386 € 570 821 € 436 € 30.3.2021
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Horný Bar
Dunajská Streda 1 365 114 € 1 784 748 € 1 791 741 € 6 993 € 18.3.2021
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
Veľký Meder
Dunajská Streda 799 138 € 1 041 355 € 1 050 489 € 9 134 € 30.3.2021
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Okoč
Dunajská Streda 455 861 € 1 434 956 € 1 438 630 € 3 674 € 23.4.2021
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
Dunajská Streda 459 672 € 1 028 493 € 1 025 337 € -3 156 € 30.3.2021
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
Nový Život
Dunajská Streda 49 433 € 331 183 € 330 137 € -1 046 € 14.4.2021
Zariadenie pre seniorov
Gabčíkovo
Dunajská Streda 345 751 € 1 230 737 € 1 262 700 € 31 963 € 7.4.2021
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Čakanská cesta 3, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
Dunajská Streda 34 414 € 202 548 € 202 142 € -407 € 30.3.2020
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
Dunajská Streda 97 040 € 556 713 € 556 791 € 78 € 29.3.2021
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
Dunajská Streda 419 800 € 780 585 € 781 422 € 837 € 19.3.2021
Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
zrušenáVeľký Meder
Dunajská Streda 0 € 20 082 € 20 082 € 0 € 7.10.2019
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Pataš 228
Pataš
Dunajská Streda 690 € 148 953 € 146 458 € -2 495 € 11.3.2021
Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč
Okoč
Dunajská Streda 795 824 € 856 783 € 856 811 € 28 € 29.3.2021
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda 1 039 857 € 954 543 € 954 543 € 18.3.2021
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Hlavná 805/113, Dolný Štál
Dolný Štál
Dunajská Streda 12 871 € 156 921 € 156 921 € 13.4.2021