Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Aktíva Pohľadávky Vlastný kapitál Záväzky Bankové úvery
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová P
Orechová Potôň
117 298 € 14 451 € 72 906 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Baka 351
zrušenáBaka
7 565 € 0 € -14 848 € 22 413 € 0 €
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Hlavná 45, Horný Bar
Horný Bar
40 180 € 554 € 39 391 €
Základná škola - Alapiskola, Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove
210 613 € 6 € -23 054 € 209 890 €
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
88 331 € -217 € 88 318 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
97 040 € -27 € 97 028 €
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Dunajská Streda
1 120 962 € 20 926 € 1 072 858 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Horný Bar
1 365 114 € 228 861 € -3 292 € 1 368 407 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Okoč
455 861 € 1 614 € 6 307 € 428 580 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
459 672 € 784 € 3 613 € 370 736 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
Veľký Meder
799 138 € 15 914 € 1 890 € 777 663 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Dunajská Streda
37 659 € 1 € 1 € 37 658 € 0 €
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
Nový Život
49 433 € -981 € 50 414 €
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
204 176 € 349 € 1 700 € 189 339 € 0 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice
Holice
545 845 € 545 845 €
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Veľký Meder
963 105 € 962 299 €
Zariadenie pre seniorov
Dunajská Streda
372 674 € 0 € 904 € 339 667 € 0 €
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder
Veľký Meder
753 019 € 31 586 € -667 € 753 686 €
Obec Veľké Blahovo
Veľké Blahovo
5 372 759 € 35 093 € 1 983 585 € 2 228 227 € 44 131 €
Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
Dunajská Streda
306 092 € 11 392 € 6 502 € 273 471 € 0 €