Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Aktíva Pohľadávky Vlastný kapitál Záväzky Bankové úvery
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
zrušenáNový Život
6 056 € 393 € 5 662 €
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder
Veľký Meder
745 133 € 67 651 € -662 € 745 796 €
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Veľký Meder
896 675 € 896 675 €
Centrum poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda
Dunajská Streda
15 437 € 612 € 14 824 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Dunajská Streda
128 784 € 3 160 € -8 465 € 137 248 €
Zariadenie pre seniorov
Gabčíkovo
411 365 € 124 541 € 9 434 € 360 870 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Záhradná 202, Jahodná
Jahodná
131 514 € 2 876 € -16 947 € 148 461 € 17 €
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Hlavná 45, Horný Bar
Horný Bar
17 807 € -20 318 € 37 674 €
Základná umelecká škola Štefana Németha - Šamorínskeho - Németh - Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 4, Šamorín
Šamorín
33 897 € 1 300 € -11 831 € 45 727 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň
Horná Potôň
114 225 € -365 € 114 590 €
Obec Kyselica
Kyselica
576 788 € 181 € 114 032 € 8 115 € 2 151 €
Základná škola, Školská 840, Lehnice
Lehnice
113 304 € -17 290 € 130 594 €
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským - Benyovszky Rudolf Alapiskola, Školská 116, Lehnice
Lehnice
91 078 € 9 762 € 81 316 €
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Ádorská ulica 5400, Dunajská Streda
Dunajská Streda
22 231 € 46 € 22 124 €
Obec Padáň
Padáň
4 489 257 € 68 662 € 290 644 € 1 165 200 € 66 935 €
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
414 874 € -4 549 € 418 921 €
Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
15 177 € 15 177 €
Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7
Čakany
101 452 € 1 275 € 3 718 € 94 814 €
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, Dunajská Streda
Dunajská Streda
200 874 € 15 € 200 859 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
1 307 569 € 1 017 € 8 208 € 1 226 476 €