Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Aktíva Pohľadávky Vlastný kapitál Záväzky Bankové úvery
Obec Čenkovce
Čenkovce
3 485 591 € 18 560 € 1 802 028 € 380 210 € 21 241 €
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky
1 901 616 € 8 943 € 209 804 € 780 963 € 43 214 €
Obec Michal na Ostrove
Michal na Ostrove
2 817 335 € 14 326 € 212 662 € 1 202 406 € 136 783 €
Obec Mierovo
Mierovo
1 150 373 € 12 230 € 664 070 € 38 371 € 9 127 €
Obec Jurová
Jurová
1 759 784 € 16 023 € 1 105 896 € 227 326 € 7 999 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Pataš 228
zrušenáPataš
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Obec Blahová
Blahová
1 113 897 € 13 902 € 969 455 € 19 776 € 0 €
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
150 414 € 349 € 1 700 € 136 417 € 0 €
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
zrušenáNový Život
6 056 € 393 € 5 662 €
Základná škola, Kvetoslavov 266
Kvetoslavov
42 589 € 1 840 € -116 919 € 151 573 € 0 €
Obec Holice
Holice
5 678 185 € 42 907 € 3 137 838 € 1 530 215 € 357 222 €
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Veľký Meder
1 587 075 € 9 488 € -7 411 € 1 593 624 €
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Dunajská Streda
1 091 676 € 254 € 1 077 497 €
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
420 728 € -3 229 € 423 635 €
Spojená škola, Gorkého 90/4, Okoč
Okoč
299 229 € 736 € 38 114 € 244 913 €
Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda
Dunajská Streda
356 256 € 4 400 € 19 770 € 310 307 €
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
Dunajská Streda
762 165 € 3 217 € 18 974 € 728 073 €
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Dunajská Streda
283 434 € 283 434 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
101 718 € -57 € 101 761 €
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Dunajská Streda
96 368 € 15 € 96 353 €