Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Aktíva Pohľadávky Vlastný kapitál Záväzky Bankové úvery
Obec Hrochoť
Hrochoť
2 587 415 € 26 005 € 2 159 853 € 71 873 € 0 €
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica
729 494 € 15 777 € 50 010 € 593 829 € 0 €
Základná škola s materskou školou, Podkonice 284
Podkonice
48 326 € 6 611 € -160 243 € 165 587 €
Obec Turecká
Turecká
243 037 € 3 982 € 199 336 € 8 223 € 0 €
Základná škola s materskou školou, Pod hôrkami 352/3, Medzibrod
Medzibrod
59 348 € 0 € 1 455 € 7 143 € 0 €
Špeciálna materská škola, Jána Kollára 55, Banská Bystrica
Banská Bystrica
369 627 € 343 € 367 471 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Banská Bystrica
504 447 € 121 € 504 309 €
Základná škola, Harmanec 10
Harmanec
19 557 € 0 € 6 633 € 9 436 € 0 €
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
Vlkanová
79 824 € 0 € 5 784 € 57 272 € 0 €
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 093 624 € 396 178 € 23 896 € 1 069 230 €
Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Banská Bystrica
268 430 € 23 543 € -5 007 € 270 755 € 0 €
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Banská Bystrica
505 454 € 16 696 € -13 073 € 507 649 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
Banská Bystrica
5 373 671 € 123 164 € 110 541 € 5 114 950 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
Sebedín-Bečov
650 415 € 11 646 € 40 719 € 593 470 €
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
1 132 029 € 1 132 029 €
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica
5 450 273 € 148 759 € 404 546 € 4 800 013 €
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica
5 916 795 € 25 868 € 264 352 € 5 540 198 €
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Banská Bystrica
650 765 € -122 517 € 773 282 €
Správa majetku a záväzkov
Banská Bystrica
-404 485 € 404 485 €
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 167 523 € 12 656 € -459 € 1 167 901 €