Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Obec Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
2 381 204 € 162 625 € 423 905 € 423 147 € 471 € 474 000 € 13 536 € 873 758 €
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 300 151 € 153 968 € 34 461 € 994 909 € 2 178 € 77 839 € 3 295 € 33 502 €
Správa majetku a záväzkov
Banská Bystrica
14 747 € 7 964 € 6 783 €
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 993 035 € 275 799 € 187 694 € 1 403 799 € 3 884 € 40 330 € 4 090 € 77 432 €
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica
495 052 € 36 790 € 100 852 € 304 951 € 3 677 € 8 525 € 516 €
Obec Dolný Harmanec
Dolný Harmanec
143 799 € 19 960 € 36 610 € 72 043 € 127 € 13 290 € 1 350 € 0 €
Obec Špania Dolina
Špania Dolina
211 508 € 16 106 € 99 706 € 68 735 € 1 675 € 20 884 € 731 € 180 €
Základná škola, Harmanec 10
Harmanec
90 601 € 1 489 € 499 € 87 027 € 0 € 0 € 657 € 888 €
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 433 072 € 200 501 € 147 083 € 1 028 791 € 15 857 € 40 840 €
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
zrušenáBanská Bystrica
127 413 544 € 6 123 605 € 16 809 528 € 83 501 043 € 857 526 € 15 492 205 € 79 171 € 827 567 €
Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 603 226 € 179 753 € 53 610 € 1 237 002 € 3 231 € 70 756 € 3 288 € 55 150 €
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 044 537 € 101 720 € 95 273 € 1 745 028 € 5 173 € 59 812 € 1 157 € 36 102 €
Základná škola s materskou školou, Podkonice 284
Podkonice
235 786 € 28 275 € 7 094 € 170 750 € 18 762 € 289 € 10 616 €
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
1 736 112 € 118 568 € 104 901 € 1 410 701 € 19 689 € 77 009 € 460 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
7 082 139 € 1 666 905 € 197 530 € 4 984 071 € 15 987 € 128 108 € 170 € 78 438 €
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Banská Bystrica
17 548 303 € 1 431 076 € 1 860 929 € 12 261 397 € 61 019 € 1 778 820 € 74 936 €
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Banská Bystrica
8 648 278 € 285 480 € 485 150 € 3 056 211 € 18 113 € 771 103 € 6 991 € 3 898 632 €
BYTOVÝ PODNIK HARMANEC
Harmanec
334 271 € 155 821 € 61 396 € 101 146 € 58 € 15 475 € 376 € 0 €
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
637 506 € 44 699 € 88 210 € 480 443 € 2 626 € 18 834 € 875 €
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
399 105 427 € 10 865 389 € 42 935 341 € 265 965 083 € 630 025 € 45 751 017 € 227 664 € 1 779 774 €