Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
399 105 427 € 10 865 389 € 42 935 341 € 265 965 083 € 630 025 € 45 751 017 € 227 664 € 1 779 774 €
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Banská Bystrica
23 184 340 € 8 454 804 € 861 526 € 12 029 333 € 9 511 € 1 798 656 € 29 332 €
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Banská Bystrica
17 548 303 € 1 431 076 € 1 860 929 € 12 261 397 € 61 019 € 1 778 820 € 74 936 €
Štátna opera
Banská Bystrica
5 595 326 € 270 764 € 407 254 € 4 632 584 € 28 082 € 223 056 € 7 518 €
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
1 736 112 € 118 568 € 104 901 € 1 410 701 € 19 689 € 77 009 € 460 €
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Banská Bystrica
8 648 278 € 285 480 € 485 150 € 3 056 211 € 18 113 € 771 103 € 6 991 € 3 898 632 €
Stredná odborná škola obchodu a služieb
zrušenáBanská Štiavnica
1 518 284 € 334 825 € 89 559 € 925 370 € 8 002 € 82 810 € 0 € 76 885 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
zrušenáBanská Štiavnica
21 994 991 € 188 177 € 386 053 € 2 236 141 € 8 809 € 174 027 € 10 404 € 156 949 €
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
389 921 € 28 424 € 9 258 € 345 655 € 406 € 2 200 € 3 € 3 975 €
Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
611 837 € 93 891 € 39 813 € 436 493 € 557 € 15 645 € 2 521 € 22 918 €
Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
744 278 € 68 613 € 14 719 € 577 211 € 1 830 € 62 867 € 2 144 € 16 746 €
Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice 4, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
510 099 € 11 127 € 6 077 € 451 029 € 92 € 507 € 1 160 € 40 045 €
Materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
102 980 € 12 118 € 4 507 € 81 412 € 458 € 408 € 407 € 3 671 €
Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
190 677 € 33 548 € 2 848 € 154 273 € 9 €
Základná škola s materskou školou, Prenčov 203
Prenčov
293 117 € 70 377 € 3 390 € 117 845 € 0 € 15 298 € 561 € 85 645 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolná 2/A, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
119 056 € 9 689 € 3 394 € 105 727 € 2 € 244 €
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
3 122 703 € 372 051 € 108 726 € 1 862 111 € 14 077 € 559 758 € 5 406 € 120 552 €
Obec Vysoká
Vysoká
67 652 € 10 578 € 22 760 € 21 602 € 24 € 9 846 € 1 365 € 600 €
MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
Svätý Anton
901 528 € 86 735 € 33 656 € 456 449 € 3 449 € 317 535 € 2 575 €
Obec Počúvadlo
Počúvadlo
49 194 € 6 118 € 13 272 € 21 615 € 0 € 7 985 € 204 € 0 €