Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 925 430 € 289 322 € 58 790 € 1 367 789 € 41 984 € 4 211 € 99 946 €
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
Banská Bystrica
704 449 € 71 267 € 91 628 € 397 123 € 5 205 € 59 086 € 38 € 78 266 €
Krajská prokuratúra
Banská Bystrica
15 600 549 € 628 095 € 375 597 € 14 030 160 € 18 238 € 190 276 € 3 841 € 241 946 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
zrušenáSebedín-Bečov
1 378 600 € 202 508 € 94 373 € 690 741 € 393 € 51 255 € 986 € 337 350 €
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Banská Bystrica
29 891 094 € 8 181 431 € 1 101 728 € 16 888 326 € 10 615 € 3 601 656 € 1 703 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica
177 308 496 € 67 940 218 € 8 724 170 € 88 408 414 € 194 493 € 9 124 491 € 71 409 € 249 370 €
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
1 029 185 € 68 143 € 157 250 € 724 856 € 824 € 3 158 € 9 € 72 332 €
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
431 364 630 € 15 527 084 € 43 054 007 € 300 905 753 € 1 127 262 € 36 010 201 € 241 131 € 1 557 912 €
Obec Dolný Harmanec
Dolný Harmanec
155 874 € 31 674 € 47 435 € 59 577 € 8 € 12 663 € 1 915 € 0 €
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 887 504 € 269 615 € 330 520 € 1 241 652 € 4 831 € 10 945 € 846 €
Obec Selce
Selce
1 449 642 € 155 286 € 252 276 € 404 901 € 10 944 € 157 954 € 7 853 € 442 661 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
zrušenáBanská Štiavnica
21 994 991 € 188 177 € 386 053 € 2 236 141 € 8 809 € 174 027 € 10 404 € 156 949 €
Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica
zrušenáBanská Štiavnica
360 564 € 51 423 € 13 608 € 293 061 € 2 431 € 42 €
Základná škola s materskou školou, Prenčov 203
Prenčov
334 078 € 81 411 € 4 333 € 133 638 € 0 € 14 805 € 626 € 99 235 €
Stredná odborná škola obchodu a služieb
zrušenáBanská Štiavnica
1 518 284 € 334 825 € 89 559 € 925 370 € 8 002 € 82 810 € 0 € 76 885 €
Obec Baďan
Baďan
211 213 € 36 907 € 27 734 € 106 540 € 0 € 35 091 € 2 335 € 1 618 €
Obec Beluj
Beluj
162 013 € 15 375 € 73 876 € 54 653 € 280 € 12 540 € 2 892 € 0 €
Obec Vysoká
Vysoká
76 941 € 14 630 € 18 442 € 32 812 € 25 € 9 167 € 1 311 € 0 €
Základná škola s materskou školou, Banská Belá 315
Banská Belá
654 457 € 76 757 € 25 450 € 500 624 € 0 € 28 175 € 536 € 16 234 €
Obec Močiar
Močiar
134 685 € 26 627 € 17 607 € 51 796 € 0 € 31 674 € 4 885 € 1 177 €