Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, Dunajská Streda
Dunajská Streda
302 674 € 11 282 € 18 328 € 272 801 € 254 € 9 €
Zariadenie pre seniorov
Gabčíkovo
1 230 737 € 188 758 € 38 741 € 633 440 € 11 528 € 1 691 € 354 326 €
Základná škola, Komenského 1082/3, Gabčíkovo
Gabčíkovo
756 036 € 108 240 € 35 872 € 577 738 € 3 245 € 703 € 30 239 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 120, Horná Potôň
Horná Potôň
453 081 € 47 701 € 18 532 € 371 932 € 511 € 14 406 €
Základná škola, Školská 840, Lehnice
Lehnice
896 520 € 78 294 € 46 043 € 757 442 € 6 780 € 7 961 €
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským - Benyovszky Rudolf Alapiskola, Školská 116, Lehnice
Lehnice
414 348 € 22 774 € 8 385 € 361 065 € 18 858 € 618 € 2 550 €
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Hlavná 45, Horný Bar
Horný Bar
458 490 € 63 110 € 14 553 € 375 998 € 1 956 € 892 € 1 981 €
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
453 962 € 34 283 € 9 688 € 407 631 € 274 € 12 € 2 075 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
556 713 € 39 952 € 24 042 € 490 474 € 1 195 € 1 030 € 19 €
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Dunajská Streda
320 955 € 27 985 € 56 757 € 207 427 € 1 389 € 27 279 € 117 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Horný Bar
1 784 748 € 249 909 € 50 769 € 1 091 795 € 84 548 € 11 € 307 716 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Okoč
1 434 956 € 196 502 € 47 669 € 1 019 275 € 4 293 € 12 832 € 133 € 152 821 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
1 028 493 € 141 586 € 57 009 € 671 789 € 3 708 € 18 247 € 9 € 135 746 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
Veľký Meder
1 041 355 € 152 780 € 96 479 € 636 694 € 2 866 € 29 055 € 10 € 122 318 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Dunajská Streda
570 386 € 19 626 € 5 744 € 471 158 € 1 197 € 4 590 € 509 € 67 562 €
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
Nový Život
331 183 € 33 119 € 2 977 € 276 951 € 12 564 € 341 € 5 230 €
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
804 760 € 65 386 € 24 777 € 686 961 € 0 € 27 382 € 254 € 0 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice
Holice
682 459 € 75 761 € 9 109 € 537 597 € 41 336 € 884 € 17 772 €
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Veľký Meder
1 590 395 € 144 607 € 31 509 € 1 345 962 € 1 867 € 28 774 € 1 795 € 6 472 €
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder
Veľký Meder
740 953 € 38 025 € 38 122 € 618 245 € 2 123 € 17 143 € 1 196 € 7 590 €