Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Obec Čenkovce
Čenkovce
700 260 € 88 817 € 130 600 € 203 351 € 359 € 92 262 € 6 141 € 175 759 €
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky
187 393 € 30 768 € 41 593 € 62 395 € 0 € 49 233 € 3 275 € 0 €
Obec Michal na Ostrove
Michal na Ostrove
896 028 € 198 678 € 131 266 € 278 926 € 0 € 230 919 € 29 263 € 0 €
Obec Mierovo
Mierovo
358 269 € 47 821 € 57 469 € 221 844 € 315 € 22 759 € 3 148 € 87 €
Obec Jurová
Jurová
313 877 € 48 849 € 58 067 € 156 111 € 529 € 37 301 € 2 327 € 2 100 €
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Pataš 228
zrušenáPataš
148 596 € 12 336 € 829 € 135 096 € 0 € 0 € 335 € 0 €
Obec Blahová
Blahová
277 995 € 40 241 € 51 897 € 163 544 € 604 € 8 273 € 1 472 € 5 048 €
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
864 564 € 109 380 € 21 636 € 705 339 € 0 € 27 932 € 276 € 0 €
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
zrušenáNový Život
309 264 € 25 140 € 9 404 € 271 128 € 2 792 € 274 € 525 €
Základná škola, Kvetoslavov 266
Kvetoslavov
918 225 € 69 092 € 133 618 € 672 871 € 1 116 € 1 006 € 2 666 € 36 512 €
Obec Holice
Holice
1 631 301 € 267 886 € 243 187 € 621 923 € 0 € 245 709 € 29 393 € 175 451 €
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Veľký Meder
1 327 460 € 177 713 € 149 999 € 828 510 € 2 173 € 41 024 € 74 € 126 625 €
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Dunajská Streda
995 780 € 109 689 € 60 318 € 675 000 € 3 881 € 97 909 € 87 € 41 547 €
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
928 307 € 153 570 € 72 007 € 646 295 € 4 782 € 10 685 € 56 € 40 913 €
Spojená škola, Gorkého 90/4, Okoč
Okoč
1 118 890 € 126 027 € 33 688 € 936 055 € 1 750 € 16 354 € 392 € 3 490 €
Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda
Dunajská Streda
953 418 € 106 232 € 50 477 € 780 418 € 1 355 € 13 424 € 51 € 295 €
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
Dunajská Streda
602 773 € 47 933 € 34 592 € 479 696 € 2 295 € 34 156 € 27 €
Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Dunajská Streda
689 202 € 47 789 € 30 149 € 523 595 € 3 203 € 82 962 € 35 € 843 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
612 952 € 36 413 € 16 139 € 558 152 € 1 195 € 1 030 € 23 €
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Dunajská Streda
803 307 € 60 725 € 37 548 € 703 302 € 1 732 €