Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Alapiskola, Čenkovce 95
Čenkovce
237 096 € 20 871 € 6 948 € 209 121 € 0 € 0 € 156 € 0 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
607 520 € 38 449 € 28 274 € 538 565 € 1 195 € 1 030 € 2 €
Obec Sap
Sap
316 200 € 30 362 € 61 393 € 154 504 € 267 € 54 518 € 2 544 € 0 €
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Stred
zrušenáDunajská Streda
983 344 € 67 807 € 39 339 € 799 929 € 10 349 € 45 093 € 9 € 20 475 €
Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
zrušenáDunajská Streda
240 513 € 30 383 € 4 100 € 205 794 € 0 € 0 € 2 € 0 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám.Svätej Trojice 1042/4, Gabčíkovo
Gabčíkovo
260 527 € 27 985 € 4 257 € 209 862 € 1 497 € 566 € 16 326 €
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová P
Orechová Potôň
1 062 667 € 112 469 € 81 197 € 840 797 € 12 002 € 624 € 15 577 €
Základná škola, Kvetoslavov 266
Kvetoslavov
702 197 € 96 319 € 80 008 € 505 597 € 809 € 1 006 € 1 844 € 16 272 €
Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
Dunajská Streda
1 299 312 € 131 689 € 53 911 € 971 453 € 3 069 € 3 222 € 1 148 € 15 202 €
Obec Báč
Báč
218 537 € 29 137 € 59 395 € 127 573 € 2 433 €
Obec Jahodná
Jahodná
1 097 491 € 172 107 € 192 118 € 269 928 € 0 € 217 971 € 31 918 € 184 868 €
Obec Vydrany
Vydrany
1 384 141 € 91 821 € 171 649 € 620 254 € 956 € 243 099 € 42 506 € 155 146 €
Obec Nový Život
Nový Život
1 342 452 € 119 686 € 417 671 € 517 844 € 132 € 123 785 € 8 616 € 124 583 €
Obec Čakany
Čakany
358 055 € 46 386 € 65 289 € 167 359 € 231 € 54 630 € 3 126 € 7 495 €
Obec Janíky
Janíky
458 349 € 51 431 € 150 678 € 165 726 € 0 € 39 137 € 31 371 € 20 000 €
Obec Ohrady
Ohrady
991 835 € 137 822 € 164 492 € 429 452 € 229 € 185 873 € 17 276 € 21 470 €
Obec Pataš
Pataš
437 576 € 44 189 € 102 985 € 139 156 € 8 € 55 082 € 7 560 € 87 825 €
Obec Veľké Dvorníky
Veľké Dvorníky
714 699 € 71 023 € 96 290 € 299 186 € 2 045 € 207 803 € 18 172 € 30 €
Mesto Gabčíkovo
Gabčíkovo
4 605 933 € 439 417 € 787 029 € 1 224 534 € 0 € 640 493 € 117 215 € 1 374 924 €
Obec Blahová
Blahová
209 258 € 29 048 € 22 321 € 141 747 € 56 € 7 293 € 571 € 2 198 €