Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná škola s materskou školou, Hiadeľ 14
Hiadeľ
118 796 € 12 787 € 10 358 € 92 901 € 0 € 300 € 551 € 1 893 €
Základná škola s materskou školou, Strelníky 42
Strelníky
341 082 € 71 552 € 3 357 € 183 197 € 0 € 0 € 606 € 82 371 €
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 230 650 € 154 634 € 41 713 € 920 020 € 1 797 € 77 629 € 3 362 € 30 727 €
Základná škola Jána Bakossa
zrušenáBanská Bystrica
615 343 € 96 503 € 39 539 € 442 533 € 7 217 € 2 242 € 27 249 €
Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L.Svobodu 4, Banská Bystrica
Banská Bystrica
405 048 € 1 868 € 4 166 € 398 946 € 2 € 66 €
Materská škola, Nemčianska 130, Nemce
Nemce
90 324 € 8 304 € 2 644 € 74 005 € 0 € 1 660 € 83 € 3 629 €
Obec Dolný Harmanec
Dolný Harmanec
130 885 € 16 113 € 39 511 € 61 120 € 0 € 12 490 € 1 380 € 0 €
Obec Dolná Mičiná
Dolná Mičiná
137 851 € 34 055 € 32 030 € 61 249 € 2 014 € 6 103 € 231 € 0 €
Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 996 977 € 319 715 € 33 327 € 1 369 352 € 43 669 € 26 738 € 20 € 192 685 €
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Banská Bystrica
427 705 € 88 873 € 40 661 € 286 584 € 1 064 € 10 127 € 277 €
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
zrušenáBanská Bystrica
127 413 544 € 6 123 605 € 16 809 528 € 83 501 043 € 857 526 € 15 492 205 € 79 171 € 827 567 €
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
407 468 € 20 862 € 55 691 € 314 535 € 150 € 1 910 € 26 € 14 €
Základná škola, Harmanec 10
Harmanec
98 555 € 4 562 € 1 094 € 91 500 € 0 € 0 € 327 € 858 €
Obec Strelníky
Strelníky
773 775 € 84 792 € 95 440 € 331 168 € 66 € 69 570 € 4 903 € 185 430 €
Obec Moštenica
Moštenica
87 050 € 11 077 € 21 564 € 44 102 € 0 € 7 640 € 547 € 0 €
Obec Podkonice
Podkonice
396 036 € 31 944 € 57 595 € 119 138 € 72 € 61 104 € 3 087 € 121 477 €
Obec Hronsek
Hronsek
308 442 € 31 106 € 52 558 € 156 390 € 1 027 € 57 247 € 1 956 € 2 926 €
Stredoslovenská galéria
Banská Bystrica
531 262 € 91 023 € 130 754 € 288 547 € 8 806 € 6 296 € 394 €
Obec Tajov
Tajov
334 854 € 42 442 € 42 988 € 203 344 € 325 € 40 650 € 1 561 € 2 383 €
Obec Horná Mičiná
Horná Mičiná
243 966 € 22 292 € 78 576 € 59 912 € 0 € 33 042 € 7 523 € 7 397 €