Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Banská Bystrica
544 090 € 92 166 € 46 100 € 394 255 € 882 € 9 654 € 754 €
Základná škola Jána Bakossa
zrušenáBanská Bystrica
615 343 € 96 503 € 39 539 € 442 533 € 7 217 € 2 242 € 27 249 €
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky
Poniky
1 073 311 € 101 141 € 40 416 € 832 326 € 0 € 65 920 € 770 € 29 747 €
Základná škola s materskou školou, Hiadeľ 14
zrušenáHiadeľ
113 692 € 17 434 € 19 303 € 75 106 € 0 € 0 € 436 € 1 409 €
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Badín
1 555 265 € 116 768 € 287 711 € 1 092 391 € 0 € 15 576 € 1 254 € 41 535 €
Základná škola s materskou školou, Vlkanovská 68, Vlkanová
Vlkanová
576 711 € 100 863 € 23 698 € 431 814 € 0 € 2 609 € 2 570 € 15 016 €
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 272 291 € 210 728 € 124 011 € 1 818 128 € 1 888 € 27 616 € 2 486 € 87 435 €
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 742 237 € 429 244 € 159 109 € 1 913 654 € 5 280 € 56 104 € 4 739 € 140 491 €
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 707 334 € 393 636 € 338 280 € 1 677 540 € 4 576 € 75 665 € 3 920 € 176 330 €
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 543 392 € 236 525 € 131 231 € 1 909 910 € 5 555 € 36 307 € 2 028 € 221 835 €
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 591 480 € 246 659 € 323 082 € 1 999 302 € 4 671 € 9 726 € 23 € 4 975 €
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 084 207 € 110 976 € 30 422 € 918 556 € 2 288 € 18 690 € 503 € 841 €
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Banská Bystrica
3 924 148 € 1 107 078 € 390 598 € 2 052 050 € 25 715 € 193 025 € 9 933 €
Múzeum Slovenského národného povstania
Banská Bystrica
3 612 837 € 449 053 € 717 181 € 1 740 236 € 38 611 € 521 511 € 479 € 112 138 €
Obec Nemce
Nemce
534 341 € 63 222 € 68 608 € 208 760 € 33 268 € 45 939 € 5 678 € 105 253 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
zrušenáBanská Bystrica
368 101 € 61 968 € 22 394 € 170 669 € 0 € 23 538 € 41 € 89 367 €
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica
11 236 216 € 1 036 384 € 271 799 € 9 098 231 € 35 960 € 241 623 € 30 € 320 381 €
Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 166 288 € 109 100 € 126 153 € 1 738 426 € 6 936 € 20 668 € 44 € 5 698 €
Obec Hrochoť
Hrochoť
903 603 € 52 218 € 173 018 € 241 505 € 195 € 143 555 € 4 526 € 283 897 €
Obec Motyčky
Motyčky
130 736 € 24 369 € 24 948 € 54 405 € 0 € 17 414 € 2 872 € 756 €