Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Výnosy
celkom
Tržby Výnosy z
daní a
poplatkov
Finančné
výnosy
Dotácie Zmena
stavu
zásob
Aktivácia Výsledok
hospodárenia
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Hlavná 41/113, Dolný Štál
Dolný Štál
693 739 € 68 545 € 623 445 €
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová P
Orechová Potôň
1 066 779 € 45 344 € 991 703 € 7 156 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 784/8, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
526 951 € 0 € 0 € 0 € 526 951 € 0 € 0 € 0 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Baka 351
zrušenáBaka
70 222 € 206 € 0 € 0 € 68 038 € 0 € 0 € -14 682 €
Základná škola Lászlóa Batthyánya-Strattmanna s vyuč. jaz. maď. - Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Hlavná 45, Horný Bar
Horný Bar
459 003 € 9 690 € 442 437 € 513 €
Základná škola - Alapiskola, Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove
Štvrtok na Ostrove
406 862 € 2 349 € 399 452 € -23 371 €
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
453 553 € 451 479 € -408 €
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
556 791 € 556 622 € 78 €
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Dunajská Streda
321 050 € 636 € 320 310 € 96 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Horný Bar
1 791 741 € 307 716 € 1 471 125 € 6 993 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Okoč
1 438 630 € 149 640 € 1 276 773 € 10 187 € 3 674 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
1 025 337 € 132 544 € 889 591 € -3 156 €
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi
Veľký Meder
1 050 489 € 116 858 € 922 317 € 9 134 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Dunajská Streda
570 821 € 0 € 0 € 0 € 503 259 € 0 € 0 € 436 €
Základná škola Istvána Illésházyho s vyučovacím jazykom maďarským - Illésházy István Alapiskola, Nový Život 1
Nový Život
330 137 € 208 € 324 923 € -1 046 €
Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
804 760 € 0 € 0 € 0 € 804 760 € 0 € 0 € 0 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Póšfa 82, Holice
Holice
682 459 € 30 082 € 634 605 €
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Veľký Meder
1 590 395 € 1 583 459 €
Zariadenie pre seniorov
Dunajská Streda
2 193 500 € 563 186 € 0 € 0 € 1 622 282 € 0 € 0 € -1 406 €
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nám. Bélu Bartóka 497/20, Veľký Meder
Veľký Meder
740 952 € 22 481 € 718 173 € -1 €