Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Medveďov
1 069 770 € 141 409 € 56 408 € 682 031 € 4 766 € 24 546 € 8 € 135 234 €
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
Dunajská Streda
1 978 440 € 110 126 € 120 489 € 1 675 570 € 5 246 € 6 176 € 327 € 56 925 €
Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským - Amade László Alapiskola, Komenského 1081/1, Gabčíkovo
Gabčíkovo
1 022 400 € 78 802 € 45 121 € 862 851 € 20 673 € 583 € 13 077 €
Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň
Čiližská Radvaň
916 459 € 85 044 € 31 020 € 760 827 € 29 557 € 1 392 € 8 619 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec
Okoč
1 461 661 € 202 546 € 51 005 € 1 000 676 € 4 488 € 48 493 € 154 € 153 443 €
Obec Kútniky
Kútniky
1 238 722 € 127 437 € 227 544 € 445 280 € 542 € 362 254 € 17 994 € 53 132 €
Obec Padáň
Padáň
751 541 € 97 076 € 91 395 € 315 990 € 2 022 € 205 029 € 14 824 € 7 684 €
Obec Sap
Sap
316 200 € 30 362 € 61 393 € 154 504 € 267 € 54 518 € 2 544 € 0 €
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Stred
zrušenáDunajská Streda
983 344 € 67 807 € 39 339 € 799 929 € 10 349 € 45 093 € 9 € 20 475 €
Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
zrušenáDunajská Streda
240 513 € 30 383 € 4 100 € 205 794 € 0 € 0 € 2 € 0 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám.Svätej Trojice 1042/4, Gabčíkovo
Gabčíkovo
260 527 € 27 985 € 4 257 € 209 862 € 1 497 € 566 € 16 326 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Čakanská cesta 3, Zlaté Klasy
Zlaté Klasy
202 548 € 7 535 € 3 888 € 178 152 € 0 € 1 670 € 324 € 10 722 €
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Ádorská ulica 5400, Dunajská Streda
Dunajská Streda
269 109 € 8 439 € 22 061 € 238 419 € 175 € 15 €
Obec Horný Bar
Horný Bar
594 083 € 77 091 € 115 004 € 287 647 € 223 € 27 333 € 2 145 € 64 997 €
Obec Medveďov
Medveďov
373 146 € 49 214 € 62 264 € 215 514 € 326 € 34 137 € 9 034 € 0 €
Obec Pataš
Pataš
437 576 € 44 189 € 102 985 € 139 156 € 8 € 55 082 € 7 560 € 87 825 €
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky
209 681 € 37 674 € 58 420 € 62 533 € 0 € 44 258 € 3 498 € 3 030 €
Obec Topoľníky
Topoľníky
2 424 719 € 281 433 € 644 853 € 703 765 € 92 € 577 614 € 40 874 € 143 315 €
Obec Vojka nad Dunajom
Vojka nad Dunajom
393 517 € 28 449 € 84 898 € 162 167 € 51 € 81 277 € 2 907 € 4 261 €
Obec Čenkovce
Čenkovce
684 533 € 62 355 € 132 620 € 196 670 € 223 € 112 029 € 6 710 € 155 821 €