Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Celková
zadlženosť
Likvidita
1. stupňa
Finančné
účty/Aktíva
Podiel podn.
činnosti
na nákladoch
Podiel podn.
činnosti
na výnosoch
Domov dôchodcov v Kližskej Nemej
Klížska Nemá
Základná škola Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola, Kamenín 494, Kamenín - Kéménd
Kamenín
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany
Šurany
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, Šaľa
Šaľa
Mestské kultúrne stredisko
Tlmače
Základná škola, Lipová 183
Lipová
Základná škola s materskou školou, Rumanová 308
Rumanová
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
Jacovce
Základná škola, Školská 252, Beladice
zrušenáBeladice
Základná umelecká škola, Školská 11, Tlmače
Tlmače
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn.
zrušenáNitra
Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč
zrušenáBajč
Špeciálna základná škola, Zelený Háj 157, Hurbanovo
Hurbanovo
Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, Žitavany
Žitavany
Základná umelecká škola Franza Schuberta, SNP 9, Želiezovce
Želiezovce
Základná škola Hájske
zrušenáHájske
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
Topoľčany
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Hronovce
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Lužianky
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy
Šahy