Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Celková
zadlženosť
Likvidita
1. stupňa
Finančné
účty/Aktíva
Podiel podn.
činnosti
na nákladoch
Podiel podn.
činnosti
na výnosoch
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyuč. jazykom maďarským - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Školská 22, Svätý Peter
Svätý Peter
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany
Šurany
Základná škola s materskou školou, Trnovec nad Váhom 302
Trnovec nad Váhom
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA
Nitra
Základná umelecká škola Franza Schuberta, Štúrova 15, Želiezovce
Želiezovce
Základná škola s materskou školou Lajosa Turczela s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428
Salka
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra
Lužianky
Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
Jacovce
Špeciálna základná škola, Zelený Háj 157, Hurbanovo
Hurbanovo
Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
Šaľa
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Krátka 11, Šaľa
Šaľa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, Komárno
Komárno
Základná škola, Školská 252, Beladice
zrušenáBeladice
Ponitrianske múzeum v Nitre
Nitra
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn.
zrušenáNitra
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
Šahy
Domov sociálnych služieb - Margaréta Bajč
zrušenáBajč
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko
Šurany
Základná škola Hájske
zrušenáHájske