Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Celková
zadlženosť
Likvidita
1. stupňa
Finančné
účty/Aktíva
Podiel podn.
činnosti
na nákladoch
Podiel podn.
činnosti
na výnosoch
Špeciálna základná škola
zrušenáŠamorín
Služby obce Bašovce
zrušenáBašovce
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
zrušenáTrnava
Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19
Dolné Saliby
Materská škola
zrušenáZeleneč
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovi
Sládkovičovo
Základná škola Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 399/1, Jelka
Jelka
Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
Hlohovec
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Hlavná 805/113, Dolný Štál
Dolný Štál
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Pataš 228
Pataš
Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Alapiskola, Čenkovce 95
Čenkovce
Centrum voľného času DÚHA
Hlohovec
Materská škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
Veľké Úľany
Miestne kultúrne stredisko
Veľké Úľany
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Štefana Majora 560/8, Veľké Úľany
Veľké Úľany
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany
Veľké Úľany
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským - Egyesített Iskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
Dunajská Streda
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Ádorská ulica 5400, Dunajská Streda
Dunajská Streda
Špeciálna základná škola a Osobitná škola a Materská škola a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov
zrušenáŠamorín
Špeciálna základná škola s VJM
zrušenáLehnice